فارس نوشت:‌ پنج اتحادیه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به مسئولان وزارت خارجه نوشتند: اکنون که بیش از هر زمانی به توافق نزدیک شده‌ایم و در چند قدمی آن هستیم، زمان آن فرا رسیده که سکوت خبری از سوی دستگاه دیپلماسی کشور شکسته شده و محتوای توافق احتمالی در اختیار آحاد مردم به خصوص نخبگان سیاسی و تشکل‌های دانشجویی قرار گیرد. در ادامه این نامه آمده است: حرف قطعی نظام جمهوری اسلامی در مذاکرات پسابرجام؛ تضمین، راستی‌آزمایی و لغو تمامی تحریم‌ها توسط طرف‌های غربی بوده است، با وجود آنکه شنیده‌ها حاکی از آن است که طرف آمریکایی از دادن تضمین و مکتوب کردن آن سر باز زده است، از تیم مذاکره‌کننده این انتظار می‌رود که با در نظر داشتن تاریخ سراسر بدعهدی طرف غربی از این خط قرمز عقب نشینی نکند و به چیزی جز مکتوب کردن ضمانت‌ها و تعهدات طرف مقابل و تایید آن توسط نهادهای تصمیم گیر فرا دولتی آمریکا، من جمله کنگره و... بسنده نکند.