به گفته کارشناسان، در صورت تحقق توافق هسته‌ای، نفت ذخیره شده ایران می‌تواند به سرعت به بازار تزریق شود و جای خالی نفت روسیه را پر کند. به گزارش بلومبرگ در حدود ۹۳ میلیون بشکه از نفت خام و میعانات ایران در کشتی‌هایی در خلیج فارس، در ساحل سنگاپور و در نزدیکی چین ذخیره شده‌اند و شرکت وردتکسا تخمین می‌زند که این کشتی‌ها در حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون بشکه نفت ایران را ذخیره کرده‌اند و میزان کمتری هم در مخازن نفتی در سواحل ایران ذخیره شده‌اند.