محمدعلی ابطحی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: «شبکه بی بی سی جهانی در خبری مدعی شده است که آقای خاتمی تحت تاثیر یکی از شخصیتهای پاکستانی، در فرودگاه تهران، خبر اهانت سلمان رشدی به پیامبر را به امام رسانده و امام فتوای مشهور خودشان را داده‌اند. من چون آن زمان معاون بین‌الملل وزارت ارشادی بودم که آقای خاتمی وزیرش بود و مسایل بین‌المللی را معاونت ما پیگیری می‌کرد و در جزییات خبر بودم، ‌از این خبر تعجب کردم. می‌دانستم این خبر دروغ است. محض احتیاط با خود آقای خاتمی هم حرف زدم، ایشان هم قاطعانه تکذیب کرد.»