رسانه شورای عالی امنیت ملی تاریخ پایان بررسی پاسخ برجامی آمریکا از سوی شورای عالی امنیت ملی را اعلام کرد. نورنیوز در این باره نوشت: «بررسی دقیق پاسخ‌های آمریکا به محورهای اصلاحی ایران در خصوص ایده‌های هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی همچنان در سطوح کارشناسی در جریان است و این روند حداقل تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.» چهارشنبه گذشته وزارت خارجه ایران از دریافت پاسخ دولت آمریکا به نظرات جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده در مذاکرات رفع تحریم از طریق هماهنگ‌کننده اروپایی گفت‌وگوها خبر داد.