محمداسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که «با توجه دزدی‌های دریایی آمریکا در دو سال اخیر و مصادره نفت و بنزین ایران، آیا اقدامی برای توقیف و مصادره نفتکش‌های متخلف در خلیج فارس انجام شده است»، گفت: اگر آنها نفتکش ما را خالی کنند ما قبل از آن نفتکش آنها را گرفتیم و مشکلی هم در این زمینه نداریم چرا که روال کار متخلفانه آنها را می‌شناسیم. وی تاکید کرد: ما یه لیتر نفت و بنزین به هیچ جایی از دنیا باج نمی‌دهیم و آمریکا خوب می‌داند که در این زمینه باخته و متضرر است.