حدود ۱۶۰ نفر از سفرای مقیم، غیر مقیم، وابستگان نظامی و نمایندگان سازمان های بین المللی مستقر در باکو امروز به منظور آشنایی نزدیک با آخرین تحولات پس از جنگ دوم قره باغ از شهرهای آزاد شده فضولی، شوشا و کریدور لاچین - مسیر دسترسی ارمنستان به خانکندی - مرکز قره باغ - بازدید کردند.

به گزارش ایسنا، در حاشیه این بازدید سیدعباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالات آنها ضمن ابراز خرسندی مجدد از آزادی مناطق اشغالی در قره باغ و اجرای بیانیه سه جانبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰، تاکید کرد: حدود ۳۰ سال خاک ایران مسیر اصلی ترانزیتی برادرانمان برای رفت و آمد و اتصال سرزمین اصلی آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان بوده و این مسیر که مورد قدردانی مقامات جمهوری آذربایجان قرار دارد، همچنان به عنوان مسیر اصلی در دسترس برادران و خواهران ما در سرزمین اصلی و جمهوری خودمختار نخجوان است.

او افزود: ما واقعیات جدید منطقه را درک می کنیم اما معتقدیم هر طرح منطقه‌ای باید با در نظر داشتن این واقعیات باشد و بهتر است کشورهای منطقه در قالب پلتفرم ۳+۳ همه مسائل را مطرح و حل کنند.