سخنگوی دولت موقت طالبان تاکید کرد: ما به معاهده حقابه هیرمند که در سال ۱۳۵۱ بین ایران و افغانستان امضا شد همچنان متعهد هستیم. به گزارش تسنیم، «ذبیح الله مجاهد» در نشستی با خبرنگاران با تاکید بر تامین حقابه ایران، گفت: برخی مشکلات مرزی با همسایگان افغانستان در نتیجه دسیسه بیگانگان دامن زده می‌شود تا بین کشور‌ها تنش ایجاد کنند. وی افزود: در این اواخر که بارندگی‌ها افزایش یافته است، دریچه‌های سد کمال خان باز شد تا هم مردم نیمروز و هم مردم ایران از آن بهرمند شوند.