جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایسنا گفت: احتیاجی به تصویب توافق احتمالی هسته‌ای در مجلس نیست زیرا حرکت جدیدی شروع نشده بلکه استمرار توافق قبلی است که قبلا مجلس اذن داده بود. وی توضیح داد: در هیچ جای قانون اقدام راهبردی صریح نشده که باید متن توافق به صحن آید بلکه ماده ۷ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها می‌گوید که کمیسیون امنیت ملی بعد از بررسی گزارش وزارت خارجه درباره عملکرد طرف مقابل در لغو تحریم‌ها، گزارشی به صحن علنی ارائه کرده و مجلس روی این گزارش اظهار نظر می‌کند و نه روی متن توافق.