فعال سیاسی اصولگرا گفت: مخرج مشترک اقدام مخالفان برجام و صهیونیست‌ها دوری ایران از انتفاع اقتصادی است.

محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: مخالفان برجام در کشور ما، دو گونه‌اند اما یک ریشه بیشتر ندارند. یک عده کاسبان تحریم هستند عده دیگر هم مخالفان ایدئولوژیک هستند. این دو در یک ریشه حضور دارند اما مخالفان ایدئولوژیک، تابلو سیاسی  یا کارمندان همان کاسبان تحریم هستند ولو اینکه ژست ایدئولوژیک و انقلابی‌گری بگیرند. وی تصریح کرد: کاسبان تحریم، خودشان را انقلابی می‌دانند. یعنی اگر می‌گویند تحریم‌ها را دور می‌زنیم یعنی داریم کاری به نفع ملت و انقلاب انجام می‌دهیم.

مهاجری افزود: دولت متوجه این موضوع شده است که باید با پذیرش برجام کنار بیاید و تحریم‌ها را کاهش بدهد و هم بتواند وضعیت اقتصادی را از طریق افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی بهبود ببخشد. آقای رئیسی هم متوجه این شده است که شعار اقتصاد مردم را به برجام گره نمی زنیم فقط به درد زمان انتخابات می‌خورد.  مهاجری با اشاره به مخرج مشترک اقدام مخالفان برجام و صهیونیست‌ها که دوری ایران از انتفاع اقتصادی است، گفت: به نظرم عملکرد این افراد به لحاظ خروجی کار، فرق زیادی با اسرائیلی‌هایی که مخالف برجام هستند ندارند گرچه با هم مخالف هستند اما خروجی هر دو از بین بردن منافع ملت ایران است.