سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران گفت که روسیه از احیای توافق هسته‌ای در اسرع وقت حمایت می‌کند، اگرچه اقدامات خصومت‌آمیز غرب در قبال مسکو ممکن است به طور غیرمستقیم بر برخی از مقدمات آن تاثیر بگذارد. به گزارش ایسنا، پسکوف در این باره بیان کرد: طبعا، ما مایلیم این توافق در اسرع وقت احیا شود. برخی پیشامدهای جدیدی مرتبط با اقدامات خصومت‌آمیز کشورهای غربی علیه فدراسیون روسیه وجود دارد که به طور غیرمستقیم بر برخی مقدمات این توافق اثر می‌گذارد. باید این مشکل را حل کرد.