رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به محکومیت حمید نوری به حبس ابد در سوئد گفت: اگر مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این تبعه ایرانی وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست رفته‌شان را احیا کنند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، افزود: تروریست‌ها و آدمکش‌هایی که در طی دهه‌های مختلف به ویژه در دوران جنگ تحمیلی همراه با صدامیان علیه مردم ایران مرتکب جنایت شدند، امروز در دامن کشور‌های غربی پناه گرفته‌اند و سردمداران کشور‌های مزبور از آن‌ها به عنوان شاهد در یک دادگاه ناعادلانه و نمایشی بهره می‌گیرند.