به گزارش رسانیوز، نماینده قم در مجلس در رابطه با روابط جمهوری اسلامی با طالبان گفت: اولویت طالبان درگیری با ما نیست و تا بحرانی در مرزها نداریم چالش بالفعل برای خودمان درست نمی‌کنیم؛ هرچند جمهوری اسلامی ایران قائل به تشکیل دولت با رأی مردم افغانستان است. مجتبی ذوالنوری، با اشاره به اینکه طالبان حق‌آبه ایران را پذیرفته، افزود: تجار ما در حال حاضر رابطه مناسبی با کشور افغانستان دارند و ما به دنبال تامین منافع کشور ایران حتی با حضور طالبان هستیم.