کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در توییتی نوشت به سوئد در خصوص حکم حمید نوری هشدار داد و گفت که این کشور زمان زیادی ندارد. به گزارش ایرنا، وی نوشت: ایران منفعل نخواهد بود، گزینه‌های بسیاری برای پاسخ به محکومیت کاملا غیرقانونی حمید نوری به حبس ابد و حمایت آشکار سوئد از گروه‌های تروریستی بدنام روی میز دارد. سوئد برای اصلاح رفتار خود زمان زیادی ندارد.