وزیر اطلاعات با بیان اینکه ایران می‌تواند محور همکاری‌های چندجانبه جدید در منطقه و جهان باشد، گفت: اجلاس تهران هوشمندی و اقتدار سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در منطقه نشان داد. به گزارش ایرنا، سید اسماعیل خطیب به دستاوردهای اخیر اجلاس تهران اشاره کرد و گفت: اجلاس تهران توانست هوشمندی ایران و اقتدار سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در منطقه نشان دهد و ایران می‌تواند محور همکاری‌های چندجانبه جدیدی در منطقه و جهان باشد. خطیب به دسیسه جدید آمریکایی‌ها برای تقویت جبهه عربی-عبری اشاره کرد و افزود: دشمنان تلاش کردند که بعد از خروج آمریکا از منطقه، رژیم صهیونیستی را محور مقابله علیه ایران قرار دهند.