در پایان هفتمین نشست سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه، مقامات طی بیانیه‌ای با تاکید کردند که منازعه سوریه هیچ راه‌حل نظامی ندارد و تنها از طریق روند سیاسی سوری ـ سوری با تسهیل­گری سازمان ملل، وفق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل قابل حل و فصل خواهد بود.

به گزارش ایرنا، در بخش­هایی از این بیانیه آمده است:  با بررسی وضعیت میدانی جاری در سوریه و آخرین تحولات پس از نشست مجازی سران، در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، بار دیگر بر عزم خود برای تقویت هماهنگی‌های سه‌جانبه بر اساس توافقات فیما بین تصریح و همچنین بر نقش پیشتاز روند آستانه در حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید می­شود.

این بیانیه می­افزاید: با بررسی شرایط شمال سوریه تأکید می­شود که دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه، تنها در سایه حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور ممکن است. بدین منظور مخالفت خود را با تصرف و انتقال غیرقانونی نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن که متعلق به سوریه است، ابراز می­داریم.

سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در این بیانیه آورده­اند: نگرانی عمیق خود را نسبت به شرایط انسانی در سوریه ابراز نموده و کلیه تحریم‌های یکجانبه که مغایر با حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند، از جمله اقدامات تبعیض آمیز از طریق صدور معافیت‌ها برای مناطق خاص که می‌تواند با کمک به دستورکارهای جدایی طلبانه، موجب تجزیه این کشور شود را مردود می­دانیم.