رئیس سازمان انرژی اتمی معتقد است که طرف مقابل می خواهد با مسائلی که قبلا در برجام مختومه شده بود، ایران را در منگنه بگذارد.

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی،  درباره مذاکرات برجام بیان کرد: برجام در اصل تفاهمی است برای رفع ابهامات درباره فعالیت‌های صنعت هسته‌ای که 20سال است تکرار می‌شود. باید توجه داشت که مدارک و مکان‌های ادعایی از قبل بوده و مجدد با بیانی دیگر آن‌ها را طرح می‌کنند. در برجام این موارد مختومه شده است دوباره طرف مقابل قصد دارد تا ایران را در موضوع هسته‌ای در منگنه‌ای بدتر از سال‌های گذشته قرار دهد.