رئیس سازمان انرژی اتمی بر این باور است که تحریم‌ها هیچ فایده‌ای نداشته و راه پیشرفت با سرعت بیشتری پیموده شده است. به گزارش ایسنا، محمد اسلامی گفت: افزود: استکبار و نظام سلطه با اعمال سیاست و تفرقه‌اندازی، حاکم کردن حاکمان سلطه‌پذیر، شکوفایی کشورها را مهار کردند و اجازه ندادند پیشرفت کشورها در همان مسیری که بوده توسعه یابد و خودباختگی را به‌جای خودباوری القا کردند.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: انتخاب و حرکت درست در راستای فرامین الهی و تلاش گسترده‌ای که مردم انجام دادند، همه توطئه‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد و هیچ‌گونه اتهاماتی را که به ما نسبت می‌دهند؛ محقق نشده است و تا امروز هرگز نتوانستند نتیجه بگیرند و نمونه بارز آن انرژی هسته‌ای و دستاوردهای آن در این حوزه است که ما امروز در این حوزه شاهد شکوفایی دانشمندان در حوزه‌های مختلف انرژی هسته‌ای هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تمامی توطئه‌ها، تفاوت‌ها، بهانه‌ها و تحریم‌های سنگینی را که علیه ایران انجام دادند؛ هیچ فایده‌ای نداشته و ما راه پیشرفت را پرسرعت‌تر در این سال‌ها طی کرده‌ایم. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: دشمنان می‌خواهند کشور ما از فناوری پیشرفته برخوردار نباشد و جمهوری اسلامی ایران از دستورات آن‌ها تبعیت نمی‌کند. اسلامی تاکید کرد: ما هر روز باید به خودمان یادآوری کنیم که ایرانیان و مسلمانان پیشگام حرکت موثر علمی در قرون گذشته بودند.