روز گذشته رئیس شورای شهر خرمشهر توسط مرجع قضایی بازداشت شد.

به گزارش فارس، دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر بازداشت رئیس شورای اسلامی این شهر به اتهام فساد مالی را تأیید کرد.

فاخر باوی گفت: پرونده رئیس شورای اسلامی خرمشهر در شعب بازپرسی اهواز مفتوح است.

گفتنی است که به همراه رئیس شورای شهر خرمشهر دو تن از کارکنان شهرداری خرمشهر نیز دستگیر شده‌اند.

به گزارش فارس، پیش از این شهردار سابق خرمشهر نیز پس از عزل، دستگیر شده بود.

مدتی است که شورای شهر خرمشهر به ویژه ریاست این شورا، محل نقد و اعتراض شهروندان خرمشهری شده و امام جمعه خرمشهر نیز در خطبه‌های نماز جمعه با صراحت اعلام کرد که این شورا توسط مردم خرمشهر نمره قبولی دریافت نکرده است.