مهر نوشت: جعفر پناهی یکی از فیلمسازان ایرانی که امروز برای بررسی پرونده دیگر کارگردان ایرانی، «محمد رسول اف» به دادسرای تهران مراجعت کرده بود بازداشت شد. هنوز از علت بازداشت پناهی و ارتباط وی با پرونده رسول اف و دیگر دستگیرشدگان هفته اخیر اطلاعی در دست نیست. گفته می‌شود ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراضات آبان 98 نیز بازداشت شده است.