علی مطهری در صفحه توئیتری خود نوشت: «عجیب است که آقای ‌تاجزاده زمانی بازداشت شد که اخیراً یک مرزبندی روشن میان ایده‌اش ‌اصلاح امور و ‌براندازی ارائه کرده بود. حتی اگر کسی معتقد به براندازی باشد، تا زمانی‌ که اقدام عملی مانند کار مسلحانه از او سر نزده ‌است مجاز به بازداشت او نیستیم...  امیدوارم ‌قوه قضاییه با حفظ استقلال خود در مقابل ضابطان، از آزادی بیان پاسداری کند تا احساسی که از تغییر رویه این قوه در دوره آقای ‌اژه‌ای در مردم ایجاد شده است مخدوش نشود.»