مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک سخنرانی با تاکید بر نقش آژانس در تضمین صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران در هر گونه توافق هسته‌ای با ایران، گفت که آژانس آماده ازسرگیری فعالیت‌های ضروری‌اش در ایران است.

به گزارش ایسنا، رافائل گروسی افزود: دو دهه گذشته پر از تعاملات بی‌شمار میان آژانس و ایران با هدف راستی‌آزمایی این بوده است که برنامه هسته‌ای ایران مطلقا صلح‌آمیز است. قطعنامه‌هایی در شورای امنیت آژانس به تصویب رسید که خواستار توقف تمام غنی‌سازی ایران بودند. مواقعی بود که ایران به طور موقت یک پروتکل الحاقی را اجرایی می‌کرد و مواقعی هم بود که نمی‌کرد. گاهی شاهد دوران همکاری بودیم و گاهی شاهد دوران تنش. آژانس اطلاعات موثقی را گردآوری کرد که نشانگر یک بعد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای بود. آن‌چه هنوز بر قوت خود باقی است، این است که آژانس ضامن نهایی هرگونه توافق است و بدون مشارکت آژانس، هر گونه توافقی غیرقابل راستی‌آزمایی است.