نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که موضع ایران در مذاکرات دوحه، بیشتر یک اتلاف وقت بود که باعث از دست رفتن فرصت خوب برای احیای برجام شد.

به گزارش «انتخاب»؛ رابرت مالی در مصاحبه با «رادیو ملی آمریکا» با اشاره به مذاکرات احیای برجام اظهار داشت: اتحادیه اروپا می‌خواست حداقل بار دیگر تلاش کند؛ برای همین دو هیات ایران و امریکا را به دوحه دعوت کردند با این امید که هیات ایران چیزی نشان دهد، تمایلی نشان دهند.

وی افزود: اما هیات ایران در این مقطع، قادر نبودند که پاسخی ارائه کنند؛ بیشتر یک اتلاف وقت بود؛ وقتی ایران می‌گوید امریکا با مواضع قبلی به دوحه آمده، برای ما قابل فهم نیست؛ ما با مواضعی آمدیم که با بازگشت به برجام سازگار است. مالی تاکید کرد: هیاتی که باید پاسخ بدهد، ایران است، اگر هیات ایران آماده نیستند، معلوم نیست چرا حاضر شدند که به دوحه بیایند.

وی تصریح کرد: ایران در دوحه درخواست هایی روی میز گذاشت که به برجام ربطی ندارد، چیزهایی که قبلا هم میخواستند؛ و اروپایی ها و ما گفته بودیم که این بخشی از مذاکرات فعلی نیست.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد ایران دیگر توافق را نمی‌خواهد، گفت: نمی‌خواهم درمورد انگیزه‌های آنان صحبت کنم، ارزیابی ما این است که تصمیم اساسی را نگرفته‌اند که علاقمند به توافق هستند یا نه.