ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در آئین دریافت استوارنامه «نادین اولیویری لوزانو»، سفیر جدید سوئیس با اشاره به نقش دیپلماتیک سفارت سوئیس در تهران گفت: آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران گرفتار اشتباه محاسباتی هستند و امیدوارم شما واقعیات ایران را به دولت متبوع و دیگر کشورها منتقل کنید که ایران علیرغم دشمنی‌ها، به پیشرفت خود ادامه داده و سیاست‌های سلطه‌طلبانه آنها اثر معکوس گذاشته است. وی افزود: اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در پیشنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام در زمانی که مذاکره برای توافق در جریان است، ناقض روح مذاکره بود.