علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات خبر داد و گفت: «در رابطه با این پرونده، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.» وی افزود: «دادستان به عنوان مدعی‌العموم پرونده را پیگیری کرده و پرونده در جریان است.» بیستم اردیبهشت بود که سخنگوی قوه قضائیه از ورود دستگاه قضا به اظهارات فائزه هاشمی خبر داد و گفت: «این شخص توسط دادستان تهران تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است.»