یک پایگاه خبری آمریکایی گزارش داد، ارزیابی سازمان جاسوسی موساد این است که دولت بایدن به هر قیمتی به دنبال توافق با ایران است و این توافق انجام خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، پایگاه خبری-تحلیلی المانیتور در گزارشی  به بررسی رویکرد سرویس‌های امنیتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی درقبال مذاکرات احیای برجام و بازگشت آمریکا به این توافق پرداخت و نوشت: ارزیابی‌های اداره اطلاعات ارتش اسرائیل این است که توافق با ایران بهتر از گزینه‌ها و جایگزین‌های بد موجود روی میز برای جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای ایران است. این دیدگاه برخی چهره‌های نظامی همچون آهارون هالیوا رئیس اطلاعات ارتش، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش و درور شالوم، رئیس بخش سیاسی-امنیتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی است.