دبیر ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به اقدامات مختلف برای آزادی اتباع ایرانی گفت: ما پیگیر وضعیت ایرانیان به گروگان گرفته شده توسط آمریکا هستیم.

به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی با اشاره به اینکه تعدادی از ایرانیان به بهانه‌های واهی دور زدن تحریم های غیرقانونی در آمریکا در زندان به سر می برند، بیان کرد: وظیفه ما پیگیری این گروگان گیری ها از سوی رژیم آمریکاست و در این خصوص اقدامات مختلفی نیز تاکنون انجام شده است، البته باید اقدامات بیشتری انجام شود.

غریب‌آبادی گفت: یکی از اقداماتی که تاکنون انجام شده، پاسخ مثبت به ایده های تبادل زندانیان بوده است، علیرغم این که از نظر نظام قضایی متخلفین متعلق به کشورهای خارجی باید تا روز آخر مجازات خود را طی کنند، اما ایران با رویکرد حمایت از اتباع بی‌گناه خود، با تسامح به چنین طرح‌هایی نظر مساعد نشان داده است.