وزیر خارجه در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر گفت که از پیشنهادهای روسیه درباره تشکیل ساختار همکاری در دریای خزر ، حمایت می کنیم. به گزارش ایلنا امیرعبداللهیان تصریح کرد: سازوکار همکاری جمعی در زمینه‌های حفظ ثبات و امنیت و گسترش همکاری‌های اقتصادی پنج جانبه در دریای خزر همواره مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران بوده است. این موضوع از لحاظ امنیت و منافع ملی همه کشورهای ساحلی دریای خزر بسیار حائز اهمیت است.  وی افزود: در این رابطه از سازوکارهای پنج جانبه از جمله پیشنهاد اخیر روسیه به منظور تکامل و تشکیل ساختار همکاری در دریای خزر حمایت می‌کنیم و معتقدیم این ابتکار باعث نظام‌مند کردن و تقویت همکاری‌ها در دریای خزر خواهد شد.