یک مقام وزارت خارجه ایران به شبکه الجزیره گفت که ادعای اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن گردشگران در ترکیه صرفا کذب و ادعاهای ساختگی است. او همزمان با سفر «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران به ترکیه تاکید کرد که برخی طرف‌ها به دنبال تخریب روابط بین تهران و آنکارا هستند. این مقام وزارت خارجه ایران افزود: پاسخ ما به اسرائیل، قاطع و محکم خواهد بود و اینگونه نیست که افراد عادی را در یک کشور سوم هدف قرار دهیم.