نماینده دادستان در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی تندر اظهار داشت که افشای اطلاعات موشکی سپاه و سایت های موشکی ایران از اتهامات اوست.

به گزارش ایسنا، حسنی اعتماد، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: افشای اطلاعات طبقه بندی شده در خصوص مختصات موشکی سپاه از طریق رادیوی ماهواره‌ای تندر، از دیگر اتهامات متهم جمشید شارمهد است. او در برنامه تلویزیونی خود در  ۱۶ مهر ۹۶ اظهار می‌دارد انجمن پادشاهی در نظر دارد محل دقیق ۱۰ سایت جدید موشکی ایران را افشا کند.  در ادامه مختصات برخی از سایت های موشکی ایران را بیان می‌کند.  

نماینده دادستان از دیگر اتهامات جمشید شارمهد را انفجار بمب صوتی در شهرستان آبدانان در تاریخ ۱۹ شهریور ماه سال ۱۳۹۵ و بیانیه آغاز براندازی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.