مدیر روابط‌عمومی شرکت هواپیمایی ماهان درباره خبر مربوط به توقیف هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ در آرژانتین که ادعا شده در مالکیت این شرکت هواپیمایی قرار دارد گفت: مالکیت این هواپیما یک سال است که واگذار و به یک شرکت ونزوئلایی فروخته شده است و توقیف این هواپیما با نام هواپیمایی ماهان اهداف سیاسی دارد.

به گزارش ایرنا، امیرحسین ذوالانواری همچنین در خصوص بازداشت خدمه این شرکت نیز گفت: اگر بازداشت خدمه این شرکت هم صحت داشته باشد، این ارتباطی با شرکت ماهان نمی تواند داشته باشد چون هواپیما در اجاره ایرلاین ونزوئلایی است و ارتباطی با هواپیمایی ماهان پیدا نمی کند.