دستیار وزیر امورخارجه آمریکا در امور خاور نزدیک قرار است در جریان سفر خود به اسرائیل و کرانه باختری درباره موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و ایران رایزنی کند.به گزارش ایسنا، باربارا لیف روزهای ۱۱ تا ۱۴ ژوئن به سرزمین‌های اشغالی و فلسطین سفر خواهد کرد تا با همتایان فلسطینی و اسرائیلی خود دیدار کند.وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود درباره سفر وی آورده است که باربارا لیف در دیدارهایش درخصوص مقابله با اقدامات مخرب ایران رایزنی خواهد کرد.