کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا طرح مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی ایران موسوم به "متوقف کردن پهپادهای ایران" را تصویب کرد.

این طرح در کمیته روابط خارجی سنا به رهبری سناتور دموکرات باب منندز تصویب شد که در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اقدام تخریبی کشورش و حامیان اروپایی آن حمایت کرد. این سناتور آمریکایی مدعی شد: شورای حکام باید پیش از این ایران را به دلیل عدم همکاری به موقع و معتبر با پرسش‌های آژانس اتمی درباره مواد هسته‌ای اعلام‌نشده که با توافقنامه پادمانی ایران در تضاد هستند، پاسخگو می‌کرد.