رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که ایران بمب ندارد، ولی با عملیات روانی هم عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا محمد اسلامی افزود:  اتهامات و ادعاهایی که الان مطرح شده ۲۰ سال است به ما نسبت می‌دهند و اساس برجام برای رفع همین اتهامات است. اگر جمهوری اسلامی برجام را پذیرفت که مذاکره کند، به خاطر همین رفع اتهام‌ها و اعتمادسازی است. تمام این موارد ادعایی در قالب PMD بسته شده است، یعنی مذاکره شده، بازدید شده و پرونده بسته شده است.

سلامی یادآور شد: اینها از ۲۰ سال پیش اتهام می‌زنند ایران دارد بمب می‌سازد! کدام بمب؟ اول گفتند در شیان و لویزان، بعد گفتند پارچین، بعد گفتند جنوب غرب تهران. هر روز یک آدرسی را منافقین و صهیونیست‌ها بیان می‌کردند که کشور را متهم کنند و ایران را تحت فشار قرار دهند.

رییس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: ما دقیقاً طبق ضابطه و مقررات آژانس کار می‌کنیم و هیچ فعالیت ما نیست که تحت نظارت آژانس نباشد و رویه‌های آژانس را رعایت نکرده باشد. نه ما این اتهامات را می‌پذیریم و نه با این عملیات سنگین روانی‌شان عقب‌نشینی می‌کنیم.