رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم عنوان کرد واقعیت این است روسیه موفق شد که بیشتر از هر بازیگری از شرایط احیای برجام و فضای دیپلماسی و مذاکره استفاده کند و متاسفانه باید اعتراف کنیم که بیشترین آسیب به ایران وارد شد.

به گزارش عصرایران، حشمت الله فلاحت‌پیشه گفت: توقف مذاکرات و متعاقباً بن‌بست دیپلماسی و احیای برجام، بیشتر دلخواه بازیگرانی است که تا سه ماه پیش، عمدتاً درحاشیه این بحث قرار داشتند.