سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: بعد از رسیدگی به پرونده اتهامی، مدیر مسئول پایگاه مشرق نیوز مجرم شناخته نشد.

به گزارش ایسنا احمد مومنی‌راد افزود: پرونده  مدیر مسئول پایگاه مشرق نیوز به  اتهام نشر  اکاذیب، توهین و افترا مورد رسیدگی قرار گرفت که هیات منصفه پس از استماع اظهارات بسیار مفصلِ شکات و وکلای مدافع آنان و نیز استماع دفاعیات متهم در اتهامات فوق‌الذکر که  به علت طولانی شدن در دو جلسه دادگاه با فاصله یک هفته برگزار شد،  متهم را به اتفاق آرا در همه  موارد  اتهامی، مجرم ندانست.