دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه با اشاره به اینکه به دنبال یافتن حوزه‌های مختلف برای گسترش همکاری‌ با ایران هستیم، گفت: کریدور شمال به جنوب یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مشترک ما با ایران است و زمانی که به بهره‌برداری برسد قادر خواهد بود تا حمل و نقل را در منطقه را تسهیل کند.

به گزارش ایلنا، لازار کومانسکو در حاشیه نشست «ایران و سازمان سی‌ساله همکاری اقتصادی دریای سیاه» در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه شما در سخنرانی خود ایران را یکی از اعضای فعال سازمان معرفی کردید، تحریم‌های یکجانبه تا چه میزان این همکاری را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: این یک داستان جداست؛ من از ایران به عنوان یکی از کشورهای طرف گفت‌وگو با سازمان نام بردم. من فکر می‌کنم شیوه همکاری این کشور این امکان را ایجاد کرده تا بتوانیم همکاری‌هایمان را در آینده گسترش دهیم. ما باید مباحث را از هم جدا کنیم؛ تحریم موضوعی نیست که ما بتوانیم مورد بحث قرار دهیم. ما در مذاکرات‌مان با ایران به دنبال یافتن حوزه‌های مختلف برای گسترش همکاری هستیم. معتقدم پتانسیل زیادی برای افزایش سطح همکاری وجود دارد. من در سخنرانی امروز حوزه‌های همکاری با ایران را نام بردم و البته حوزه‌های دیگری هم وجود دارد که اشاره نکردم. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری با ایران بحث حمل و نقل و کریدور است که ظرفیت بالایی برای افزایش سطح همکاری دارد. دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی تشریح چشم‌انداز همکاری‌های ایران با این سازمان در آینده نزدیک گفت: ایران از سال ٢٠٠٩ طرف گفت‌وگوی این سازمان است و ما بسیار استقبال می‌کنیم که این کشور مشتاق به گسترش سطح همکاری است. ما با هم در حال یافتن حوزه‌های مختلف همکاری هستیم و از این موضوع استقبال می‌کنیم. لازار کومانسکو در پاسخ به سوالی در خصوص کریدور شمال به جنوب گفت: این یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مشترک ما با ایران است و زمانی که به بهره‌برداری برسد قادر خواهد بود تا حمل و نقل را در منطقه را تسهیل کند.