یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه هیچ خلا قانونی درباره ورود دادستانی به موضوع گزارش آتش نشانی تهران وجود ندارد، گفت: وقتی دادستانی فهمید ساختمان یک هتلی در حال فروریزش است و عده‌ای کشته می‌شوند، به عنوان مدعی‌العموم باید ورود کند و جلوی قضیه را بگیرد.

به گزارش ایسنا،حسن نوروزی با انتقاد از اظهارات اخیر دادستان کل کشور درباره مسئولیت این دستگاه قضایی در قبال گزارش آتش نشانی تهران در خصوص فعالیت ۱۲۹ ساختمان بحرانی، گفت: دادستان دارای سه وظیفه است؛ یکی اینکه طبق شکایت شاکی خصوصی باید ورود کند؛ دیگر اینکه چون مدعی‌العموم است، همانطور که وقتی فهمید جایی عده‌ای مشغول انجام جرمی گروهی نظیر اوباش گری هستند، اما شاکی خصوصی در این زمینه وجود ندارد، دادستان باید ورود کند.او افزود: وظیفه سوم دادستان به عنوان عضو شورای تامین و چهره حقوقی این شورا و به عنوان چهره شاخص قضایی این است که این گره موضوعات را در این شورا مطرح کند و پس از نظر این شورا، خودش به موضوع ورود کند و جلوی آن بزه و ناهنجاری اجتماعی را بگیرد. بنابراین پاسخی که از سوی دادستانی) داده شده، پاسخی از روی کم سوادی است.