ایسنا نوشت: علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان و از متهمان پرونده اکبر طبری طبق اخبار منتشره از اتهامات وارده تبرئه شده است.