نماینده مردم نیشابور در مجلس، گفت: در راستای احقاق حقوق زنان از آنجا که برای نواب رییس دو کرسی در هیات رییسه مجلس داریم بنده داوطلب نایب رئیسی مجلس شدم.

هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در گفت‌وگو با ایلنا، بگفت: از آنجا که حوزه انتخابیه بنده یک حوزه ۲ نمایندگی است، از همان زمان کاندیداتوری برای نمایندگی مجلس این موضوع را مطرح کردم که باتوجه به اینکه زنان نیمی از جامعه ما هستند و همواره نادیده گرفته می‌شوند، هر کرسی و مسئولیت تصمیم‌گیری یا اجرایی که شرایط تصدی دو یا چند نفره دارد باید نیمی از آنجا به زنان اختصاص داده شود.وی ادامه داد: به همین منظور و در راستای احقاق حقوق زنان از آنجا که برای نواب رییس دو کرسی در هیات رییسه داریم بنده داوطلب نایب رئیسی مجلس شدم.

نماینده مردم نیشابور همچنین با اشاره به اهمیت فعال‌تر شدن و حضور اثرگذار زنان در دستگاه قانونگذاری، تصریح کرد: معتقدم که زنان باید حضور و نقشی اثرگذار در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی کشور داشته باشند چراکه آمارها نشان می‌دهد مدیریت زنان همواره موفق‌تر بوده است. همچنین براساس موازین اسلامی زنان می‌توانند در کنار فعالیت‌های خانه که همواره آن را به خوبی برعهده داشته‌اند، در عرصه‌های تقنینی، اجرایی، علمی و آکادمیک نقش‌آفرین باشند.