دبیر شورای نگهبان با اشاره به اصلاح نظام اقتصادی کشور به ویژه در زمینه پرداخت یارانه‌ها  گفت: اقدامی که دولت برای اصلاح نظام اقتصادی کشور آغاز کرده، کاری است که اغلب کارشناسان بر ضرورت آن اتفاق نظر دارند و برای دولت در انجام این امر خطیر آرزوی موفقیت می‌کنیم

 

به گزارش فارس وی تاکید کرد: از متولیان این کار می‌خواهیم همانند روزهای گذشته ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با مردم را ادامه دهند تا با اطلاع سریع از ایرادات احتمالی پیش آمده، آنها را به سرعت رفع کرده و نگرانی‌های مردم را کاهش دهند.