فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: بهتر بود دولت به جای تصمیم ناگهانی درباره حذف ارز ترجیحی با مردم صحبت و استدلال‌ها را مطرح می‌کرد تا مردم قانع شوند.

مصطفی هاشمی‌طبا در گفتگو با نامه نیوز عنوان کرد: مردم اکنون نگران آن هستند که گرانی‌ها فقط محدود به چهارقلم کالاهای مورد بحث نباشد و دایره‌اش وسیع‌تر از این حرف‌ها شود. حالا دولت می‌گوید راه دیگری جز حذف ارز ترجیحی وجود نداشت شاید هم درست بگوید اما حتما می‌شد با مردم سخن گفت. به هر حال امیدوارم این گردنه سخت هم به سلامت بگذرد و شرایط عادی شود.