خبرگزاری مهر از بازداشت سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، او به اتهام «ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی» بازداشت شده است. ملاقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال منویات و خطوط عملیاتی آنها به برخی از عناصر سابقه‌دار در داخل ایران؛ از دیگر موارد اتهامی نسبت داده شده به این جامعه‌شناس است.