سخنگوی دولت دوازدهم موضوع تفهیم اتهام به رئیس جمهور، معاون اول و وزرای دولت سابق را از اساس نادرست و غیرواقعی خواند.

به گزارش جماران علی ربیعی نوشت: خبری دروغ از یک تفهیم اتهام به رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته تا چند وزیر در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، از تریبون قوه مقننه!! منتشر شد که پس از انتشار، دستمایه بحث در تعدادی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز قرار گرفت. نخست؛ اظهارنظر از قول قوه قضائیه توسط یک قوه دیگر، یک بدعت است. دوم اینکه خبر اعلام شده، موضوعی است که از اساس نادرست و غیرواقعی می‌باشد‌.

وی افزود: تصور می‌شد با انتخابات ۱۴۰۰،  در راستای ایجاد فضایی آرام برای فعالیت دولت مستقر، آرامش در فضای کشور از سوی جریان سیاسی و گروههایی که به نام اصولگرایی فعالیت می‌کنند دنبال شود. ولی گویی عده‌ای هنوز بنا بر یک عادت نهادینه شده یا برای پرت کردن افکار عمومی با شگرد فرافکنی، روند مذموم تخریب بی‌اساس را ادامه می‌دهند. گویی حیات سیاسی اینان، وابسته به  فضای تخریب‌زا و تخریب‌زی است.

ربیعی تصریح کرد: هرچند حق پیگیری قضایی از سوی نامبرده‌شدگان باقی است اما چه خوب است قوه محترم قضائیه نیز اقدام به روشنگری نماید.