سخنگوی قوه قضائیه گفت: احکام دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف قطعی نشده و هنوز در مرحله بدوی قرار دارد و این افراد به اتهام افساد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گرفتند اما دادگاه این عنوان را محرز ندانست.

ذبیح‌الله خدائیان تاکید کرد: اما این افراد به واسطه اقداماتی از جمله تخریب، تحریق و خرابکاری در تأسیسات عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های معاند به ۵ سال حبس و فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شدند که اشد مجازات یعنی ۱۰ سال اجرا خواهد شد البته حکم قطعی نیست.