به گزارش ایلنا، احمد وحیدی وزیر کشور درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در فضای مجازی موضوعاتی درباره تغییر استانداران مطرح می شود آیا این موضوع صحت دارد، گفت: موضوعاتی که درباره تغییر استانداران مطرح می‌شود تکذیب می شود و استانداران با قدرت مشغول فعالیت هستند و گواهی می دهم که شبانه روز ندارند گفتن این صحبت‌ها در فضای مجازی هیچ کمکی برای بهبودی وضعیت کشور ندارد.

وی ادامه داد: از افرادی که بر اثر بی اطلاعی این اقدامات را انجام می دهند خواهش می کنیم چنین کاری را نکنند. چراکه هیچ کمکی این موضوعات به مردم نمی کند و یک مدیر با قدرت در حال انجام وظیفه است و اظهار نظر این چنینی درست نیست.