قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی معتقد است‌ در مسئله جمهوریت نظام، انقلاب کردیم تا آزادی داشته باشیم تا در کنار آن، عقاید و دیدگاه‌های مختلف فکری در درون نظام با هم رقابت کنند. اگر این موضوع به حداقل برسد، فلسفه انقلاب و جمهوریت را خدشه‌دار می‌کند. از نظر اسلامیت هم معتقدیم که اصل دین بر اساس آزادی و عدالت بنا شده است.

اسماعیل گرامی مقدم افزود: اگر در انتخابات بعدی روش‌های موجود اصلاح نشود، ممکن است تبعات عدم مشارکت در کشور بیشتر شود. به همین منظور، امیدواریم، دلسوزانی که در نظام و کشور وجود دارند، برای این چالش، فکری کرده تا عدالت در انتخابات باعث رجوع مردم به مشارکت برای تعیین سرنوشت خودشان باشد.