نماینده بجنورد درنطق میان دستور مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت بزرگترین شعار شما تولید مسکن انبوه برای محرومان و بی خانمان‌ها بود. آیا آمار دقیقی از وضعیت اجرای این پروژه به شما می‌رسد؟

به گزارش ایسنا، محمد وحیدی درباره نشست مشترک مجلس و دولت خطاب به رئیس جمهور عنوان کرد: شما مطرح کردید که برای حل مسائل و مشکلات مردم مصمم بوده و با اراده جدی دنبال اقدامات شجاعانه به ویژه در حوزه اقتصاد و اصلاح ساختارهای بانکی، مالیاتی، حقوق و دستمزد و همسویی کامل فعالیت‌های فرهنگی هستید؛ مجلس هم منتظر دریافت لوایح این چنینی از سوی دولت است که اکثر وزرا و بدنه دولت هم چنین روحیه‌ای دارند؛ آن بخش کوچک دولت که در مسیر عملکرد شما ضعیف عمل می‌کند یا خود را تقویت کند یا فرصت ورود افراد قوی‌تر را فراهم کند تا دولت به طور مرتب پاسخگوی ضعف عملکرد بخشی از بدنه ضعیف خود  و مردم هر روز شاهد سفره‌های کوچک شده و خالی ناشی از عملکرد ضعیف آنان نباشند.