دادستان عمومی و انقلاب تهران همراه با هیأت ۱۱۰ نفره قضات به‌منظور رسیدگی به درخواست‌ها، مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مددجویان از بازداشتگاه اوین بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، علی صالحی در ادامه روند بازدید‌های مستمر خود از بازداشتگاه‌ها و زندان ها به همراه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان و هیأتی متشکل از ۱۱۰ نفر از قضات در بازداشتگاه اوین حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و گفت‌وگوی چهره به چهره با مددجویان، در خصوص مطالبات آن‌ها دستورات لازم را صادر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در جریان این بازدید اظهار کرد: در راستای اجرای مفاد سند تحول قضایی و دستورات ریاست محترم قوه قضاییه، پالایش و بررسی پرونده متهمان و افراد بازداشت شده، ارتقاء و بهبود نظام زندانبانی و رفع مشکلات حقوقی و قضایی مددجویان با بهره گیری از ارفاقات قانونی به عنوان مهمترین اولویت‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران به صورت مستمر پیگیری می‌شود و بر همین اساس، برنامه بازدید‌های منظم و هدفمند قضات از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها پیش بینی و عملیاتی شده است.