یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید باید تغییرات اساسی در دولت داده شود و اگر دولت تغییری انجام نداد، مجلس سریع دست به کار شود.

سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: دولت یک سری وعده و شعار داده و مردم با امید آمدند و به دولت رأی دادند؛ لذا نیاز است که آن شعارها تحقق پیدا کند. اما با این روندی که پیش می‌رویم، تحقق شعارها قدری دور از دسترس به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: در همان زمان که وزرا برای رأی اعتماد به مجلس آمده بودند، هم در فضای موجود برنامه ارائه نکردند و مواردی را مطرح می‌کردند که جالب توجه بود به عنوان مثال وزیر صمت در مورد خودرو یا کاهش قیمت آهن وعده‌هایی را مطرح کرده بودند، یا مثلا در بحث اشتغال وزیر کار اول آمدند خودشان را متولی اشتغال دانستند ولی بعداً اعلام کردند که ما متولی اشتغال نیستیم.

محمودی با تاکید بر لزوم اصلاح کابینه، تصریح کرد: نظر من این است که خود دولت تغییراتی را ایجاد کند و به سمتی نرود که مجلس ورود پیدا کند؛ ولی مسلماً اگر دولت خودش تغییری ایجاد نکند به نظر می‌رسد مجلس باید سریع دست به کار شود و استیضاح را دنبال کند.

وی افزود: الان هم فکر می‌کنم که ۵-۶ نفر از وزرا استیضاح‌شان مطرح است و استیضاح برای ۲ نفر جدی‌تر از سایر وزرا است، یکی بحث وزارت صمت و دیگری وزارت کار.