فخرالسادات محتشمی‌پور در پیامی به هیات رئیسه جبهه اصلاحات ایران از حضور در این جبهه استعفا داد.به گزارش ایلنا او در متن استعفای خود خطاب به هیات رئیسه جبهه اصلاحات آورده است: ضمن تشکر از حسن اعتماد یکایک‌ دبیران کل محترم احزاب به اینجانب، به احترام درخواست به حق و معقول برخی از این عزیزان مبنی بر امکان بهره‌مندی از ظرفیت و قابلیت دیگر فعالان سیاسی به عنوان اعضای حقیقی جبهه اصلاحات ایران به منظور پویایی و تأثیرگذاری هر چه بیشتر این نهاد ارجمند مدنی، استعفای خود را تقدیم می‌دارم.

محتشمی پور در پایان آورده است: «چون همیشه سربازی در سنگر اصلاحات خواهم بود و هر زمان و هر کجا کمکی از دستم برآید از خدمتگزاری دریغ نخواهم ورزید. »